Views: 1781

dây chuyền nấu bia

Product code : day-chuyen-nau-bia

Dây chuyền nấu bia bao gồm: Hệ nấu, Hệ nghiền, Silo, Hệ lọc.... Dây chuyền nấu được Công ty Ngân Hạnh thiết kế hoàn mỹ, chất lượng tốt dựa trên yêu cầu của nhà đầu tư.

Liên hệ 0437646382
Quantity:

  Dây chuyền nấu bia bao gồm: Hệ nấu, Hệ nghiền, Silo, Hệ lọc....
  Dây chuyền nấu được Công ty Ngân Hạnh thiết kế hoàn mỹ, chất lượng tốt dựa trên yêu cầu của nhà đầu tư.
  Dưới đây là một số hình ảnh dây chuyền nấu bia

  Hệ tank lên men & silo

  Phần dưới của nồi lọc cách khoấy


  tank nước RO, bơm và hệ thống trao đổi nhiệt


  Tủ điện & bảng điều khiển


  Nồi sôi hoa & nồi trung gian
  Hệ thống lạnh


   Máy lọc tách bã

Related Products

Updating