Cao hoa

  27/10/2016    Lượt xem : 2334

Cao hoa là dung môi hữu cơ để trích ly các nhựa đắng và tinh dầu thơm của hoa bia, tạo mùi thơm dịu cho bia